Sponsored by
 
Events
News
 
[ Events ]
 
 

Activity Search
Sort out
Field
 
Year
Seminars  
 
The 10th Taiwan-Japan Joint Workshop for Young Scholars in Applied Mathematics
 

Poster : events_1_212190209335868592.pdf

February 26 - March 2, 2019

, Ryukoku University
Organizers:
Chiun-Chuan Chen (National Taiwan University)
Yan-Yu Chen (Tamkang University)
Jann-Long Chern (National Central University)
Yung-fu Fang (National Cheng Kung University)

Invited Speakers:

From National Taiwan University

1.Wei-Chen Chang

2.Yung-Hsiang Huang

3.Lin Po-Yu

4.Wen-Hao Yang

5.Huai -hua Lu

6.Shun-Chieh Wang

7.Chengen Lee

8.Yuyuan Yuan

9.Shih-Hsin Chen

10.Kuan-Jhan Lin

 

From National Central University:

11.Ming-Hsiu Lu

12.Yu-Kai Lin

13.Le Nguyen Thuy Van

 

From National Tsing Hua University:

14.Yu-Yu Weng

 

From National Chiao Tung University:

15.Yi-Ting Chen

 

From National Cheng Kung University:

16.Ching-Lun Lu

17.Bing-Ze Lu

18.Pei-Shan Fang

19.Po-Hsin Cheng

 

From National University of Tainan:

20.Fei-Hung Huang

 


Contact: Peggy Lee (peggylee@ncts.tw)

Poster: events_1_212190209335868592.pdf

  back to list

 (C) 2019 National Center for Theoretical Sciences